Impresszum

Seibersdorfer Bettfedern- und Daunenfabrik GmbH

Johann-Strauß-Straße 1
Ausztria – 2485 Wampersdorf

Tel.: +43 800 400 1720 41
Fax: +43 2623 725 58 24

office@seibersdorfer.at

Adószám:

ATU 61359808

Jogi forma:

GmbH – Korlátolt felelősségű társaság

Cégjegyzékszám:

FN 256110h

Cégbíróság:

Landesgericht Wr. Neustadt

Ügyvezetés / Jogi személy:

Manuela Schneidergruber

További információs kötelezettség:

A képanyagot biztosítja: fotolia

Jogi nyilatkozat:

1. Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szemben a közölt információ felhasználásából vagy fel nem használatából, illetve hibás és hiányos információk felhasználásából eredő vagyoni vagy nem vagyoni károk miatti felelősségre vonás a szerzővel szemben kizártak, kivéve, ha bizonyítható, hogy a szerző szándékosan vagy durva vagy hanyag módon járt el. Egyik ajánlat sem kötelező érvényű. A szerző fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a megjelenést ideiglenesen vagy véglegesen beszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek

A szerző felelősségi körén kívül eső külső weboldalakra (linkekre) történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén a felelősség csak akkor áll fenn, ha a szerző ismerte a tartalmat; és az technikailag lehetséges és ésszerű. A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon illegális tartalom nem volt észlelhető. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs a linkelt/hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolja magát minden olyan linkelt/hivatkozott oldalon található minden tartalomtól, amelyet a hivatkozás létrehozása után módosítottak. Ez a nyilatkozat a saját weboldalunkon található összes linkre és hivatkozásra vonatkozik, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokban és levelezőlistákban harmadik felek bejegyzéseire. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalomért, és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy elmulasztásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója a felelős, nem pedig az, aki hivatkozásokon keresztül csupán hivatkozik az adott kiadványra.

3. Szerzői jog és védjegy

A szerző törekszik az összes publikációban felhasznált grafika, hangdokumentum, videoszekvencia és szövegek szerzői jogainak betartására, az általa készített grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek felhasználására, illetve licencmentes grafikák, hangdokumentumok, videóanyagok felhasználására. A weboldalon megemlített és harmadik fél által esetlegesen védett márkákra és védjegyekre korlátozás nélkül vonatkoznak a védjegyjog rendelkezései és az adott bejegyzett tulajdonos tulajdonjogai. Puszta feltételezés alapján nem megállapítható, hogy a védjegyeket nem védik harmadik személyek jogai! A szerző által készített publikált tárgyak szerzői joga kizárólag az oldal szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videók és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

4. Adatvédelem

Amennyiben a személyes vagy üzleti adatok (e-mail címek, nevek, címek) megadására lehetőség van, ezen adatok bevitele önkéntesen történik. Valamennyi kínált szolgáltatás igénybevétele és fizetése – amennyire technikailag lehetséges és ésszerű – ilyen adatok megadása nélkül, névtelen adatok vagy álnév megadásával megengedett. Az impresszumban közzétett elérhetőségi adatok, például postacímek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail címek harmadik fél általi felhasználása nem kért információk küldésére nem megengedett. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy e tilalom megsértése esetén jogi lépéseket tegyünk az úgynevezett spam levelek küldőivel szemben.

5. A felelősség kizárásának jogi érvényessége

A felelősség kizárása jelen esetben arra a webhelyre vonatkozik, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Ha a weboldalunkon található szöveg egyes részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem, vagy nem teljesen felelnek meg a hatályos jogi helyzetnek, illetve a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét érintetlenül hagyja a hivatkozás, ilyen esetekben kizárható a felelősségünk.

6. Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja, amely a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat“, szöveges fájlokat használ, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie-k által a weboldal Ön általi használatáról generált információkat (beleértve az Ön IP-címét is) a Google egy USA-beli szerverére továbbítják, és ott tárolják. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje az Ön webhelyhasználati szokásait, jelentéseket állítson össze a webhelyek üzemeltetői számára a webhelyen végzett tevékenységeiről, valamint hogy a webhelyen végzett tevékenységével és az internethasználatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat harmadik feleknek is továbbíthatja, ha ezt törvény írja elő, vagy ha harmadik felek dolgozzák fel ezeket az adatokat a Google nevében. A Google semmilyen körülmények között nem társítja az Ön IP-címét más Google-adatokkal. Megakadályozhatja a cookie-k telepítését a böngésző szoftver megfelelő beállításával; szeretnénk azonban felhívni a figyelmét arra, hogy ebben az esetben teljes mértékben nem tudja kihasználni a weboldal összes funkcióját. A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google az Ön adatait a fent meghatározott módon és célból feldolgozza.

7. Adatvédelem, „cookie-k“ használata

A weboldal üzemeltetője felhívja a figyelmet, hogy ezen a weboldalon cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket a felhasználó merevlemezén tárolnak annak érdekében, hogy azonosítani tudják az érintett felhasználót a webhely ismételt látogatása során. Ezért a cookie-n keresztül feldolgozzuk a felhasználói viselkedésével kapcsolatos információkat (egy adott webhely elérésének körülményeit).

Megakadályozhatja a cookie-k telepítését a böngésző szoftver megfelelő beállításával. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy ha Ön megakadályozza a sütik használatát, előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal összes funkcióját.

Azzal, hogy a weboldalt anélkül használja, hogy a böngésző beállításaiban először elutasítaná a cookie-kat, beleegyezik a cookie-k és a belőlük nyert információk meghatározott célú felhasználásába. Hozzájárulása bármikor visszavonható a böngésző beállításainak módosításával. Ha módosítja a böngésző beállításait, a cookie-k a továbbiakban nem lesznek beállítva.

Entscheidungen sind nicht immer leicht.

Hier finden Sie heraus, welche Decke für Sie die Passende ist!

Interessante Beiträge